Waluta
Mon - Fri : 8am - 4pm
 
page-left-title
Choose parts

Terms and conditions

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.potak.com.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.
 • 2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski, ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
 • 3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.potak.eu (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres potak@potak.com.pl, telefonicznie: 42 659-23-87 lub faksem: 42 659-33-22. W przypadku zamówień składanych drogą mailową,telefoniczną lub pisemną, przesyłki będą realizowane tylko i wyłącznie po uprzedniej wpłacie pieniędzy na nasze konto.
 • 4. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


II. Realizacja zamówienia

 • 1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
 • 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.
 • 3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu (mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).
 • 4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).
 • 5. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
 • 6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 • 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 • 8. Dostawa produktu realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane na adres wypełniony w formularzu zamówienia.
 • 9. Pierwszy zakup klienta w naszym serwisie wymaga przedpłaty. Po złożeniu zamówienia klient powinien dokonać przelewu kwoty będącej sumą wartości zamówionych towarów oraz dodatkowych opłat związanych np. z wysyłką na konto bankowe podane na stronie kontakt. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma.
 • 10. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • - gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w magazynie sklepu;
  • - gotówką przy odbiorze przesyłki (czyli za tzw. pobraniem);
  • - przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.
  • - przelewem z odroczonym terminem płatności (dotyczy to tylko odbiorców instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu).
 • 11. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient). Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji. W przypadku błędu co do części danych, prosimy o przysyłanie do nas noty korygującej. W przypadku danych podanych jako błędne w całości (niewłaściwy nabywca) prosimy o pisemny wniosek w tej sprawie, który należy przysłać do sklepu pocztą, faksem lub e-mailem w ciągu 10 dni od wystawienia faktury. Wniosek musi zawierać numer faktury, dane, które zdaniem nabywcy są niewłaściwie podane oraz wskazanie właściwych danych nabywcy. Na tej podstawie sklep wystawia korektę błędnie wystawionej faktury, a następnie nową fakturę sprzedaży z nową datą (nie poprawiamy danych na fakturach na inne).
 • 12. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski z możliwością wysyłki za granicę kraju.
 • 13. Przed odebraniem przesyłki z Poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Następnie należy otworzyć paczkę przy pracowniku firmy kurierskiej lub Poczty w celu sprawdzenia czy dostarczony towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy obowiązkowo wypełnić protokół reklamacyjny, a następnie poinformować niezwłocznie o zaistniałym fakcie naszą firmę.


III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru

 • 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.potak.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji (jeżeli takowa część posiada taki dokument). Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.
 • 3. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną (na podstawie dołączonego do przesyłki paragonu fiskalnego lub f-ry VAT) odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem oraz wypełnionym protokołem reklamacyjnym.
 • 5. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu na własny koszt.
 • 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy, klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez niego konto.
 • 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania wadliwego towaru przez naszą firmę. W niektórych (szczególnych przypadkach) czas reklamacji może wydłużyć się nawet do 30 dni.
 • 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej reklamowanej części).
 • 9. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub dostarczyć osobiście. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są wyłącznie 2 sposoby: przelew na konto bankowe - tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku - lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu).
 • 10. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (np. opłata za dostawę).


IV. Ochrona danych osobowych

 • 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  W trakcie korzystania z serwisu w przeglądarce przechowywane są ciasteczka (ang. Cookies), które pomagają przeglądarce w komunikacji z serwerem, zapamiętując część niezbędnych informacji. Niektóre ciasteczka generowane są przez systemy firm zewnętrznych (np. Google), które pomagają w przeprowadzaniu wszelkich czynności związanych z realizacją i monitorowaniem zakupów.
  Korzystamy także z zewnętrznych systemów statystyk ruchu, w celu optymalizacji działania i struktury serwisu oraz w celu przygotowania lepszej oferty. Ciasteczka statystyczne mogą przechowywać informacje możliwe do odczytania przez ich dostawców (m.in. Google), ale nigdy nie zawierają danych pozwalających na łatwą i jednoznaczną identyfikację osoby. (Więcej na temat ciasteczek (cookies) i sposobu ich wyłączenia w przeglądarce.)
 • 2. Baza danych klientów sklepu www.potak.com.pl jest zgłoszona, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIDO).
 • 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.potak.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatność ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 • 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 • 5. Administratorem danych osobowych jest firma Potak. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.


V. Postanowienia końcowe

 • 1. Właścicielem sklepu www.potak.com.pl jest firma Potak Hurtownia Motoryzacyjna, z siedzibą w 91-358 Łódź ul. Niezapominajki 31, o numerze NIP PL 726-219-14-82, REGON 471701893.
 • 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Potak Hurtownia Motoryzacyjna, 91-358 Łódź, ul.Niezapominajki 31.
 • 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 • 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.potak.com.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Gwarancje

Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu tylko wtedy, gdy otrzymany produkt jest niezgodny z zamówieniem. W takim wypadku towar zostaje wymieniony na właściwy a koszta za nadanie paczki powrotnej są zwracane klientowi na podane przez niego konto po otrzymaniu takiej przesyłki przez naszą firmę.

Warunki zwrotu towaru w szczególnych przypadkach:

 • 1. zwrot poprzedzony jest pisemnym (drogą mailową, faxem) oświadczeniem o odstąpieniu od umowy,
 • 2. odesłany towar jest w stanie nienaruszonym i jest oryginalnie zapakowany,
 • 3. do przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon/faktura) oraz pisemna informacja potwierdzająca chęć odstąpienia od umowy oraz zawierająca dane do przelewu,
 • 4. po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu przez naszego pracownika zgodności z w/w punktami, na wskazane konto zostaje przelana równowartość towaru (bez kosztów wysyłki).