Grupy towarowe
  1. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

„Aby  jak  najlepiej  zadbać  o  bezpieczeństwo  Twoich  danych  osobowych,  jak  również  ich  rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa. 

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem  Twoich  Danych  Osobowych  jest  POTAK Hurtownia Motoryzacyjna  z  siedzibą  w  91-358 Łódź,  przy  ul.  Niezapominajki 31,  NIP:  726-219-14-82 ,  REGON:  471701893 

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz  się  z  nami  zawsze  skontaktować  poprzez formularz kontaktowy,  e-mail: potak@potak.eu lub telefon: 795 067 444

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone

przez  Ciebie  do  systemu  dobrowolnie  przy  zakładaniu  konta,  transakcjach  zakupowych,  kontakcie poprzez  formularz  kontaktowy  lub  przy  zapytaniu  o  dostępność  produktu

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

- zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

- świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

- obsługi reklamacji,

- obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

- zapisywania danych plików cookies,

Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes firmy Potak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

- windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów,

- marketing bezpośredni produktów własnych,

- przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje  dane  są  u  Nas  bezpieczne,  ale  aby  móc  zrealizować  zawartą  umowę,  musimy  korzystać ze wsparcia  innych  podmiotów  wspierających  Nas,  m.  in.  w  realizacji  usług  płatniczych oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 Cofnięcie zgody

 Zawsze  przysługuje  Ci  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem.  Dokonanie  tego  może  również  uniemożliwić  dalsze  korzystanie  z  usług  lub  znacznie  je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez formularz kontaktowy,  e-mail: potak@potak.eu lub telefon: 795 067 444  

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Moje konto -> Edycja konta”.

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje  Ci  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw  zostanie  uznany,  jeśli  okaże  się  zasadny  i  nie  będziemy  mieli  innych  podstaw  prawnych do przetwarzania Twoich danych.

 Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić  ich  usunięcia  w  zakresie  niezbędnym  do  dochodzenia  i  obrony  roszczeń,  a także wywiązywania  się  z  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  zwłaszcza  podatkowych i rachunkowych.  

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy, e-mail potak@potak.eu oraz telefon: 795 067 444

Dostęp do danych 

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania  ich  kopii,  a  także  uzyskania  informacji, m.  in.  o  celach  przetwarzania  oraz  planowanym okresie ich przetrzymywania. 

 Przenoszenie danych

Możesz  poprosić  nas  o  przesłanie  swoich  danych  innym  podmiotom  uściślając  jaka  ich  część (lub całość)  ma  zostać  przez  nas  przekazana.  Przenoszenie  danych  może  nie  zostać  zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 Wniesienia skargi

W  każdym  momencie  przysługuje  Ci  także  prawo  do  wniesienia  skargi  w  sprawie  przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania  umowy,  również  po  jej  ustaniu,  w  celach  dochodzenia  i  obrony  roszczeń, wywiązywania  się  z  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  zwłaszcza  podatkowych i rachunkowych,  statystycznych  i  archiwizacyjnych  

8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.