Grupy towarowe
  1. Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru

 1.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie / są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

 2.  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji (jeżeli takowa część posiada taki dokument). Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.

 3.  Wszystkie produkty objęte są 24-miesięczną (na podstawie dołączonego do przesyłki paragonu fiskalnego lub f-ry VAT) odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 4.  Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem oraz wypełnionym protokołem reklamacyjnym.

 5.  Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu na własny koszt.

 6.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy, klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez niego konto bankowe.

 7.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania wadliwego towaru przez naszą firmę. W niektórych (szczególnych przypadkach) czas reklamacji może wydłużyć się nawet do 30 dni.

 8.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej reklamowanej części).

 9.  W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznym opakowaniu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub dostarczyć osobiście. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są wyłącznie 2 sposoby: przelew na konto bankowe - tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku - lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu).

 10.  W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (np. opłata za dostawę).

 11.  Elementy elektroniczne są oznaczane hologramem, jego obecność wraz z dowodem zakupu są wymagane do rozpatrzenia reklamacji. Uszkodzenia hologramu mogą być podstawą do odrzucenia reklamacji.

 12.  Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

 13.  Prosimy o przemyślane zakupy, części elektroniczne nie podlegają zwrotowi.

 14.  Strony umowy sprzedaży wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady

 15.  Druk reklamacyjny jest dostępny pod tym adresem: pobierz druk reklamacyjny